Ống công nghiệp inox

Quy cách phổ biến:

+ Độ dày: từ 2.0mm đến 5.0mm

+ Định hình: Cây 6m

Quy cách ống thông dụng: ống inox 304 phi 21, ống inox 304 phi 27, ống inox 304 phi 34, ống inox 304 phi 42, ống inox 304 phi 49, ống inox 304 phi 63, ống inox 304 phi 76, ống inox 304 phi 90, ống inox 304 phi 114, ống inox 304 phi 168, ống inox 304 phi 219, ống inox 304 phi 273

– Xuất xứ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc…

Danh mục: